top of page

Aktuelle kurs

Veileder i Energipsykologi
- en unik nøkkel til vekst og selvutvikling!

Bli veileder i Energipsykologi 

Har du lyst til å forstå mer om deg selv, andre mennesker og våre relasjoner?
Har du lyst til å jobbe med din egen og andres personlige og spirituelle utvikling og benytte en enestående typelære og et dypt, holistisk perspektiv? 

Da er kanskje utdannelsen «Veileder i Energipsykologi» noe for deg!

Utdannelsen bygger på Dr. Roberto Assagiolis typologi (grunnleggeren av Psykosyntese) i tillegg til esoterisk psykologi og integral spiritualitet. Den har fundament i psykosyntesen og er utviklet av Kenneth Sørensen og Søren Hauge ved JivaYou i Danmark.

Energipsykologi er:

 1. En psykologisk modell som gir innsikt i de typer eller sider av den menneskelige natur som vi alle rommer

 2. En online identitetsprofil som gjør en persons selvoppfattelse lesbar

 3. Et verktøy for egen vekst og selvutvikling eller i arbeid med mennesker

 

Kurset går over syv helger:
Oppstart høsten 2021- avsluttes våren 2022

 

Undervisning:
Mariann Marthinussen og Anne Sloth Dieserud

 


 

 

 

 

 

Utdannelsen vil gi deg: 

- et fantastisk verktøy til selvinnsikt og personlig utvikling

- større evne til å forstå konfliktene i oss selv og i møte med andre

- en unik forståelse av våre relasjoner og vårt samarbeid med andre

- et kart og kompass over vår kompleksitet som menneske
- et verktøy som kartlegger talenter, evner og muligheter for utvikling

- større forståelse og aksept for den du og for mennesker generelt

- et unikt verktøy til bruk i arbeid med andre mennesker

Hva kan dette gi meg: 

Ved å lære mer om din energitype profil, vil du få større forståelse for din indre motivasjon, drivkraft og hvorfor du interesser deg for enkelte tema mer enn andre. Hva er ditt opprinnelige Jeg? Hva er tillært? Hva er arv? Hva er miljø? Hvem ønsker du å være? Hva vil du vise?

Etter litt levd liv kan gamle og ubevisste strategier tappe oss for krefter om de ikke er i tråd med våre innerste behov og ønsker, og vi kan føle oss mer og mer distansert fra den vi opplever å ville være.

Denne typologien vil gi deg et kart over hvem du egentlig er og kan være og hva du har brukt som overlevelsesmekanismer for å komme deg opp og frem i verden.Gjennom å utforske din egen typeprofil vil du få en bedre oversikt over hvorfor du reagerer og gjør som du gjør. Du vil forstå mer om hvordan du kommuniserer, hvorfor enkelte forstår hverandre bedre enn andre og hvordan du kan tydeliggjøre din motivasjon og kommunikasjon overfor andre.

Dette er en måte å hjelpe deg å finne ditt spekter av kjernetalenter og kvaliteter – hva som skal utvikles videre og hva du kan hvile i som er ditt sanne jeg. Et kart, kompass og navigasjonsverktøy for ditt indre og ytre liv.

Du vil få tilgang på et helt nyutviklet online profilverktøy til eget bruk og til bruk med klienter og relasjoner. Dette er et omfattende kartleggingsverktøy som vil gi deg en profil bestående av hva din personlighet kan være og hva dine talenter er, slumrende eller i utvikling. Dette har en dypere valør enn de fleste personprofiler på markedet, da det inkluderer din sjels potensial og utvikling. Den er ubegrenset og inkluderer den transcenderende energien enhver personlighet har tilgang på.

 

For hvem: 

Utdannelsen er et fantastisk tillegg for allerede ferdig utdannede psykologer, coacher, terapeuter, men er også mulig å ta for andre som ønsker et verktøy til å veilede mennesker i sitt virke som HR personell og ledere. Du vil få et kompass som lærer deg å gjenkjenne din egen og andres unike typeprofil. Det gir deg adgang til dine og andres viktigste talent og potensial.

Utdannelsen består av 7 moduler og  starter høsten 2019. I tillegg kommer minimum 5 obligatoriske veiledningstimer med treningsklienter.

"Dette er en presentasjon av ny integral typologi, hvor vi skjelner mellom grunnkvaliteten i menneskets essens, personlighet, sinn, følelser og kropp. Dette gjør energitypologien til en av de mest nyanserte typologier i verden." 

- Kenneth Sørensen

Datoer: 

2021

 • Modul 1 – 
  Modul 2 – 

 • Modul 3 – 

2022

 • Modul 4 – 

 • Modul 5 – 

 • Modul 6 – 

 • Modul 7 –  (presentasjon & eksamen)

 

Sted: Oslo 

PrisPrivatperson: NOK 35.000 (NB! Kan deles opp i mindre beløp) Bedrift: NOK 35.000 + mva.

Early bird pris på 32.000 ved påmelding før 1.juli! 

Litteratur og veiledningstimer kommer i tillegg

For mer informasjon last ned brosjyren her: Energipsykologi

Påmelding

For påmelding send email til:  Anne (anne@dittsannejeg.no) (bindende påmelding)

Vi håper dette kan være av interesse og hører gjerne fra deg om du har spørsmål eller tanker rundt utdannelsen.

Profesjonell Faglig Oppdatering: PFO for fullverdige medlemmer av NFPT og NPF

utdannelsen__.png
utdannelsen.jpg
bottom of page