top of page
Psykoterapi | Ditt Sanne Jeg

Psykoterapi

er en behandlingsmetode som i hovedsak bygger på samtale, og som søker å styrke klientens selvinnsikt i forhold til følelser, adferd og mental helse. I møte med psykoterapeuten har klienten mulighet til å gå inn i problemer han eller hun møter i hverdagen, se nærmere på hvor disse problemene kommer fra, og hvordan de kan løses. Mange oppdager at opplevelser fra barndommen har dannet reaksjonsmønstre vi handler ut fra i voksen alder, og at psykoterapi kan bidra til å løse opp i disse mønstrene og ta bevisste valg i forhold til eget liv.

 

I dag finnes det mange former for psykoterapi, men de fleste har til felles at det er samtalen og relasjonen mellom klient og terapeut som danner grunnlaget for terapien.

 

Psykosyntese

er en form for psykoterapi som ble utviklet tidlig på 1900-tallet av den italienske psykiateren Roberto Assagioli. Han studerte hos Freud og videreutviklet hans ideer. Assagioli tok ikke avstand fra Freud og psykoanalysen, men mente at den manglet noe vesentlig. Menneskets høyere egenskaper måtte med, ikke bare de lavere instinktene. Han mente at disse høyere egenskapene, som han kalte spirituelle (transpersonlige) egenskaper, var en like stor del av menneskets natur. Eksempler på disse egenskapene er kjærlighet, empati, kreativitet, vilje og glede.

 

Psykosyntesen inkluderer alle dimensjonene av den menneskelige erfaring: den fysiske, emosjonelle, mentale og spirituelle. Den er en syntese av østlige tradisjoner (selvutvikling) og vestlig psykologi. Å utforske og bevisstgjøre den enkeltes fortid, og bearbeide sår og traumer fra barndommen, er like avgjørende for psykosyntesen som for andre terapiformer. I psykosyntesen foregår imidlertid dette arbeidet innenfor en særlig ramme: Å oppdage og utfolde de omfattende kvalitetene og ressursene som ligger i Ditt Sanne Jeg. Psykosyntesen har fokus på det friske i mennesket og blir omtalt som Psykologien med sjel.

Kenneth Sørensen, tidligere faglig leder av Norsk Institutt for Psykosyntese og forfatter av en rekke bøker, presenterer en stor artikkelsamling om psykosyntese, meditasjon og energipsykologi på www.kennethsorensen.dk

 

bottom of page