top of page
Rosenterapi | Ditt Sanne Jeg

Rosenterapi

«Når kroppen husker det du har glemt»

 

Rosenmetoden er en kroppsterapi som bygger på fysisk avspenning som igjen kan invitere til følelsesmessig innsikt og velvære. Følelser vi av forskjellige grunner ikke har kunnet gi uttrykk for, har vi måttet holde tilbake i kroppen i form av spente muskler. Dette fører over tid til kroniske muskelspenninger. Metoden går ut på at terapeuten kontakter muskelspenningene med en myk, direkte og respektfull berøring. Med sine hender og sitt nærvær lytter terapeuten til kroppen og dens signaler. Terapeuten følger klientens prosess med oppmerksomhet, berøring og med ord. I dette ligger muligheten for dyp avspenning. Pusten får ta større plass, ubevisste følelser, glemte opplevelser og gamle mønstre kan bevisstgjøres. Når vi selv blir klar over hva vi har måttet holde tilbake, kan dette gi oss større valgfrihet og flere muligheter til livsutfoldelse.

 

 

 

Rosenterapi kan være et godt alternativ hvis du

 

har spente muskler og muskelspenninger

vil oppnå større kroppsbevissthet

har vanskelig for å slappe av i en stresset hverdag

føler deg trett selv om det ellers ikke feiler deg noe

ønsker bedre kontakt med egne følelser og større selvinnsikt

søker en dypere og mer ærlig relasjon til deg selv og andre

ønsker kroppsbehandling i tillegg til psykoterapi/samtaleterapi

 

 

Rosenterapi kan gi deg

 

dyp avspenning og friere pust

bedre kontakt med dine følelser og behov

større åpenhet og tydelighet i kontakt med deg selv og andre

mykere kropp med økt bevegelighet og vitalitet

opplevelsen av å være mer levende i kropp og sinn

nye muligheter i livet når gamle mønstre og holdninger slipper taket

økt selvinnsikt og personlig utvikling

 

 

bottom of page