top of page

Energipsykologi

E-Academy | Ditt Sanne Jeg
De Syv Kjernetyper | Ditt Sanne Jeg

Hvor utviklet er dine forskjellige personlige sider? Er du først og fremst dynamisk, sensitiv, mental, kreativ, analytisk, dedikert eller praktisk?

 

Jeg tilbyr selve online testene som bygger på energipsykologien. Disse testene danner grunnlaget for din identitetsprofil og videre arbeid - individuelt, for par (parterapi) eller grupper/bedrifter. Arbeid med identitesprofilen og energitypene du domineres av, er en unik nøkkel til vekst og selvutvikling.

For å ta testene, enten en gratis kortversjon, de enkelte deler eller den komplette utgaven, gå inn på www.jivayou.com. Her kan du også lese mer om psykologien og dens danske opphav.

 

Energipsykologien baserer seg på de syv psykologiske grunnfunksjonene - vilje, følelse, tanke, fantasi, logikk, lidenskap og handling. Disse syv grunnfunksjonene danner syv energityper som kommer til uttrykk i din adferd og dominerer dine karaktertrekk. De syv energitypene er den dynamiske, den sensitive, den mentale, den kreative, den analytiske, den dedikerte og den praktiske.

 

Du vil sannsynligvis kunne kjenne deg igjen i flere av typene og det er fordi du har alle de syv grunnfunksjonene i deg. Du kan altså ikke være bare en type alene, men inneholder alle energityper i forskjellig grad. Du er naturligvis også langt mere enn summen av disse typene, da ingen mennesker er kun en type, men et helt unikt individ. Du er en fargerik helhet med et stort spekter av egenskaper, talenter og muligheter. Men du opplever nok at visse sider i din natur tar mer plass enn andre. Det skyldes at du har noen spesielt dominerende egenskaper i din personlighet og i din dypere natur eller essens. Faktisk har din kropp, dine følelser, dine tanker, din personlighet og din essens hver sin unike energitype, og denne summen kaller vi din identitetsprofil.

Kenneth Sørensen, gründer av Energipsykologien og forfatter av en rekke bøker, presenterer en stor artikkelsamling om energipsykologi, meditasjon og psykosyntese på www.kennethsorensen.dk

 

bottom of page