top of page

De syv Kjernetyper

Dette er en illustrasjon av de syv kjernetypene som beskrives i Energipsykologien. Den tar utgangspunkt i de syv psykologiske funksjonene Vilje, Følelser, Tanker, Fantasi, Logikk, Lidenskap/Pasjon og Handling. Disse syv funksjonene danner de syv kjernetypene: Den dynamiske (vilje), den Sensitive (følelser), den Mentale (tanker), den Kreative (fantasi), den Analytiske (logikk) og den Praktiske (handling). Hvilke av disse dominerer din personlighet?

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page