top of page

Hei og velkommen til Ditt Sanne Jeg sin blog!

Ditt Sanne Jeg er drevet av meg, Anne Sloth Dieserud, psykoterapeut, rosenterapeut og veileder i Energipsykologi. Jeg jobber til daglig med mennesker i mange forskjellige livssituasjoner og kan ikke tenke meg et mer meningsfylt arbeid. Det hender andre spør meg hvordan det er å jobbe med menneskers problemer, om det ikke blir tungt. For meg er det ikke sånn..... Jeg opplever at jeg jobber med menneskers lengsel etter en bedre tilværelse, menneskers mot til å møte livets bølger og sist men ikke minst HÅP. Daglig møter jeg mennesker som kommer med sitt håp, og det fyller meg med en så stor ydmykhet og takknemlighet for dem og for menneskeheten. Det vi gjør av arbeid i og for oss selv, skaper ringvirkninger i alt rundt oss. Michael Jackson sa det på sin måte: "If you want to make the world a better place, take a look at your self and make the change." Så dette er en hyllest til alle de mennesker som går på livets vei med alle dets sorger og gleder - fysisk, følelsesmessig, mentalt, personlig og sjelelig!

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page